Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De website carlvandevelde.be is eigendom van Carl Van de Velde Training Instituut cv, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0881.952.209. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de geldende voorwaarden, zoals hieronder opgenomen.

De informatie (teksten, beelden en links) op deze website zijn uitsluitend bedoeld als informatief. Carl Van de Velde Training Instituut cv levert alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. Daarnaast behoudt Carl Van de Velde Training Instituut cv zich het recht om ten allen tijde wijzigingen/correcties aan te brengen of informatie te verwijderen.


Auteursrechtelijk beschermde werken
Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie (met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d.) openbaar maken of verveelvoudigen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Carl Van de Velde Training Instituut cv. 

Links naar andere websites

Carl Van de Velde Training Instituut cv is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop deze website door de beheerder. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van carlvandevelde.be. Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet blijvend gegarandeerd worden.


Bestellingen / inschrijvingen
Bestellingen en inschrijvingen voor producten en/of seminars zijn bindend. Tenzij de wettelijke bepalingen kunnen deze niet geannuleerd worden. Wij zullen er alles aan doen om de opgegeven data en tijden van de seminars zo goed als mogelijk te respecteren. Alle bijkomende kosten ( verplaatsing, horeca uitgaven, parking,etc.) zijn steeds en uitsluitend ten laste van de deelnemer. Deze kunnen op geen enkele wijze verhaald worden op de organisator van Carl Van de Velde Training Instituut cv, tenzij anders vermeld in de aankondiging.

Heeft u een klacht over een online aankoop die u deed? Dan kan u dit melden via het online platform voor geschillenbeslechting.

 

Online Tickets

De online bestelde tickets geven recht op een eenmalige toegang tot het evenement gedurende de periode of tijdstip vermeld op het ticket. Het ticket dient op verzoek getoond te worden als toegangsbewijs. Het wordt niet geruild, noch terugbetaald. De organisatoren zijn niet verantwoordelijk bij eventuele ongevallen en materiële schade of lichamelijke schade. Het misbruiken of namaken van tickets wordt juridisch vervolgd. 

Doelmatigheid van de verstrekte informatie
Carl Van de Velde Training Instituut cv kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.Afstand van aansprakelijkheid
Carl Van de Velde Training Instituut cv sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Carl Van de Velde Training Instituut cv is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

 

Contactgegevens organisatie
Dit is in eerste instantie de website van het Carl Van de Velde Training Instituut cv
Ons postadres is Broekstraat 11, 2110 Wijnegem
Ons BTW-nummer is BE 0881952209

Daarnaast wordt deze website ook gebruikt om inschrijvingen voor events georganiseerd door de MiR Society vzw te kunnen registreren. 
Het postadres van deze society is Broekstraat 11, 2110 Wijnegem
Het BTW-nummer is BE 0822642449

 

Het onderdeel van deze website dat te bereiken is via de url www.onlineacademy.be is eigendom van Carl Van de Velde Online Academy bv.

Het postadres is Broekstraat 11, 2110 Wijnegem

Het BTW-nummer is BE 0453520728