5 kenmerken van een goede coach

13 jun 2017 / door Carl Van de Velde

5 kenmerken van een goede coach

Goede coaches lopen dun gezaaid. Daarom zijn ze ook zo gegeerd. Een topcoach boezemt vertrouwen in maar straalt ook gezag uit. Dat zijn al op het eerste zicht tegengestelde eigenschappen. De topcoach moet ze zowel in de vingers als het hoofd hebben. Emotie en ratio lopen door elkaar en zoeken naar de juiste balans. Traditie en vernieuwing zullen evenzeer al eens botsen in de aanpak. De topcoach overwint de obstakels op zijn pad door evenwichtige beslissingen te nemen, gebaseerd op leiderschap en communicatief vermogen. Wat zijn de vijf kenmerken van een goede coach? 


1. Ervaring & expertise

 • Referentiemateriaal
 • Autoriteit
 • Geloofwaardigheid
 • Congruentie

Een goede coach houdt op het kennisniveau met deze elementen rekening. Hij neemt geen beslissingen die hij niet kan onderbouwen. Hij blijft een spons voor nieuwe informatie. Het liefst zelfs: altijd.


Waarom zijn mensen soms moe op het einde van een conferentiedag?
Omdat ze de honger missen naar extra expertise en kennis. De enige gezonde verslaving is die aan professionele kennis. Hoe meer je leert, hoe beter je referentiemateriaal om mee te werken. Dat versterkt ook de natuurlijke autoriteit. De coach die kan vertellen vanuit zijn expertise en referentiekader, reikt met gezag overtuigingen aan waar andere mensen met plezier naar luisteren en kijken. Respect moet je verdienen, je dwingt het af vanuit die ervaring. Blijf van de terreinen af die je niet of onvoldoende kent. Ga daar niet coachen, laat dat over aan de mensen in het bedrijf die wel beslagen ten ijs komen. De topcoach zal hier niet discussiëren met zijn medewerkers maar eerder verstandige vragen stellen. Zo frist hij ook de opties op van zijn gespecialiseerde collega's. Geloofwaardigheid en congruentie? Deze begrippen betekenen dat je moet doen wat je zegt.

 

2. Empathie & inlevingsvermogen

De topcoach is een empathische mens. Hij zal oplossingsgericht werken. Hij weet ook te handelen vanuit het verschil tussen sympathie en empathie. Bij 'sympathie' blijft men steken in blijken van medeleven: 'je hebt het niet gemakkelijk. Ik heb begrip voor uw probleem. 'De empathie zet een andere toon: 'Het is moeilijk voor u maar ik kijk samen met u naar een oplossing.' Het inlevingsvermogen is belangrijk: luisteren, bevragen, onderzoeken, meewerken, bijdragen aan een positieve uitkomst. De empathische coach streeft dus naar resultaten. Hij wil dat zijn 'coachee' zich van het ene naar het andere punt begeeft. Hij leeft zich in maar steeds met een uitkomst voor ogen. Hij anticipeert. Het is verstandig om potentiële uitdagingen vooraf te tackelen zodat ze van bij het begin worden ingetoomd. De studie van de gedragspsychologie is hier een belangrijk hulpmiddel: waarom doen mensen wat ze doen? Wat zijn de gevolgen van hun gedrag?

shutterstock_428564992.jpg

3. Durf & lef

De topcoach is geen angsthaas. Hij etaleert durf en lef. Met lef wordt bedoeld:

 • Leren
 • Groeien
 • Eerlijkheid
 • Integriteit
 • Flexibiliteit.

Anders zijn in de aanpak. Zowel doeltreffend als verrassend. De topondernemer durft meer dan de middelmatige ondernemer, die sneller tevreden zal zijn. Die middelmatige ondernemer gedraagt zich op zijn beurt dan weer anders dan de ondernemer die zijn faling aan het voorbereiden is.
Durf en lef:

 • Durven groeien, daar heb je lef voor nodig.
 • Zoek de leuke manier.
 • Stap van de ene ervaring naar de volgende.

De topcoach kent enkel leermomenten want falen bestaat niet in zijn visie. Je neemt initiatief, je bekijkt het resultaat en je vertaalt de waardevolle feedback naar je eigen werking om het volgende keer beter te doen. Het is een illusie om te geloven dat je enkel zult slagen en nooit mislukken.

"Topondernemers hebben meer tegenslagen moeten verwerken dan minder

goede performers want ze ontplooien veel meer creativiteit dan de middelmatige"

 

4. Goede communicatie

De topcoach wint mensen voor zich door zijn uitmuntende innemende communicatie. Deze vaardigheid hebben ze specifiek ontwikkeld. De kwaliteit van de communicatie draagt bij tot de kwaliteit van het leven. De kwaliteit van de communicatie zal ook de respons bepalen die je ontvangt op je boodschap. Dit onderscheidt mensen van de andere wezens op onze planeet. We bezitten over het uiterst zeldzame vermogen om te communiceren met elkaar. Duidelijk. Overtuigend. Eenvoudig. De goede luisteraar overwint op het einde. 

6U3A8695-1.jpg

Een gevarieerd communicatiepalet uitbouwen is van belang want wie steeds op dezelfde wijze communiceert, mist impact op de groep, het team of het publiek die of dat hij wil coachen en beïnvloeden. Wat voor de ene persoon werkt, lukt definitief niet bij de andere. Aanpassen is de boodschap. Zonder deze competentie haal je het niet. Een topcoach is een meester-communicator. 

 

5. Leiderschap

Leiderschap hangt samen met zelfbewustzijn. Met het verhaal achter de bijdrage die je uitdraagt naar je medewerkers en naar het groter geheel, met name de samenleving. Tracht een rolmodel te zijn of een waarschuwing. Er bestaat geen tussenweg: 'het moet zo' of 'zo moet het niet'. Een topcoach is een inspirerend voorbeeld. Vanaf het ogenblik dat deze klik ophoudt te bestaan en dat jij je mensen niet meer kunt begeesteren, zal de belangstelling voor je aanpak langzaam verdwijnen.

 


Bij wijze van besluit

Elke coach heeft dezelfde doelstelling: het beste uit zijn medewerkers/teamgenoten halen. Dat proces zal zich slechts dan voltrekken in de goede zin van het woord als de coach bereidheid in zich heeft om bakens te verzetten. Door zich te blijven verdiepen in kennis en door zich voortdurend scherp te evalueren. Hij waagt zich ook in disciplines die met elkaar in tegenspraak liggen. Hij ontdekt het gevoel en het brein. Hij brengt zijn boodschap fijnbesnaard en krachtvol over. Zijn leiderschap ontkiemt eerder vanuit gezag dan vanuit autoritair handelen. Hij stemt de vijf kenmerken van een goede coach voortdurend op elkaar af. 

 


 

Verder zakelijk groeien?

Wil je nog meer en efficiënter groeien? Neem dan een binnenweg naar businessverruimende inzichten en strategieën.

Ontdek onze opleidingen »

 

 

PS: Mis deze kans niet op praktische tips, inzichten en interessante netwerkmomenten met andere ondernemers.

Tags: Inzichten, Ondernemer, Actie, Coaching, Leiderschap