7 tips om talent aan boord te houden

5 jan 2018 / door Carl Van de Velde

7 tips om talent aan boord te houden

Een onderneming kan niet zonder talentvolle mensen. The war on talent is nog steeds aan de gang. Heel wat bedrijven zijn naarstig op zoek naar de juiste profielen. Eens je de juiste mensen hebt gevonden, is het cruciaal om deze aan boord te houden. Maar hoe doe je dit best?

 

Medewerkers zijn één van de succesfactoren in business. Wil je jouw zaak laten groeien, dan moet je kunnen terugvallen op talentvolle en enthousiaste medewerkers.

In een exclusief interview met Carl Van de Velde verwoordt topondernemer Willy Naessens het als volgt: “Het grootste kapitaal van een onderneming zijn de mensen.”

 

Bekijk het interview met Willy Naessens »

 

TIP 1: Wees transparant in je HR-beleid

Talent en ambitie gaan vaak samen en ambitieuze mensen hebben nood aan toekomstperspectieven. Met een transparant HR-beleid en open communicatie over de doorgroeimogelijkheden geef je medewerkers een veelbelovend zicht op hun toekomst. Als je medewerkers het gevoel hebben dat zij hun professionele doelen in jouw bedrijf kunnen bereiken, is de kans veel groter dat ze willen blijven.

Transparantie met je medewerkers   

TIP 2: Focus op ontwikkeling van talenten

Talentvolle medewerkers willen kansen om hun talenten te ontplooien. Geef ze die dan ook! Zorg voor een ontwikkelingsplan dat inspeelt op hun interesses, sterke punten en werkpunten. Het is belangrijk dat je dit ontwikkelingsplan samen met de medewerker opmaakt. Laat hem/haar nadenken over carrièredoelen op lange termijn en stem het ontwikkelingsplan hierop af. Als werkgever kan jij aangeven welke hard- en soft skills nodig zijn om de doelen te bereiken. Je kan ook een persoonlijk ontwikkelingsbudget aanbieden dat elke medewerker vrij kan besteden aan opleidingen en trainingen.

 

TIP 3: Betrek je medewerkers

Mensen zijn gemotiveerder om hun eigen doelen te bereiken dan die van anderen. Daarom is het belangrijk om van je bedrijfsdoelen de persoonlijke doelen van je medewerkers te maken. Hoe je dit doet? Door je medewerkers te betrekken bij het bepalen van de doelstellingen van je bedrijf. Organiseer jaarlijks een brainstormsessie waarbij alle medewerkers creatief nadenken over het DNA en de verbeterpunten van je bedrijf. Omdat alle medewerkers betrokken zijn bij het bepalen van verbeteringsprojecten, zijn ze ook gemotiveerd om de doelstellingen te behalen. 

bedrijfsdoelstellingen en persoonlijke doelstellingen

 

TIP 4: Geef verantwoordelijkheid en vrijheid

Mensen met talent en ambitie hebben nood aan vrijheid en verantwoordelijkheid. Ze willen het gevoel hebben dat ze vrijuit keuzes kunnen maken. Dat wil niet zeggen dat er geen procedures moeten zijn. Het komt erop aan om een duidelijk kader te scheppen dat creativiteit niet in de weg staat. Geef medewerkers de ruimte en het vertrouwen om de regels af en toe te buigen. Creëer een cultuur waar fouten maken geen probleem is. Zo engageer en motiveer je medewerkers om oplossingen te zoeken en individuele en gezamenlijke doelen te bereiken.

 

TIP 5: Geef ownership

Medewerkers die een gevoel van ownership hebben voor hun taken en verantwoordelijkheden, zijn gemotiveerder en geëngageerder. Ze blijven bovendien langer trouw aan je onderneming. De hamvraag voor ondernemers is dus: hoe geef ik ownership aan mijn mensen?

 

Gevoelens van ownership worden bepaald door drie elementen:

  • Heb ik kennis van zaken?
  • Heb ik invloed?
  • Heb ik er een belang bij?

 

Als één van deze factoren of een combinatie ervan voldoende sterk aanwezig is, ontwikkelen mensen een gevoel van eigenaarschap. Ze voelen zich dan persoonlijk betrokken bij de vooropgestelde doelen.

 

TIP 6: Toon betrokkenheid

Als ondernemer wil je dat werknemers betrokken zijn. Maar toon jij zelf ook betrokkenheid naar je medewerkers? Betrokken werkgevers maken er een punt van om erbij te zijn op belangrijke levensgebeurtenissen van medewerkers en hun familie: geboorte, trouw, communie, overlijden, … Indien je als werkgever zelf niet aanwezig kan zijn, kan je ook altijd iemand van het management je laten vertegenwoordigen.

Maak ook tijd vrij voor mensen als ze nood hebben om te praten. Wees menselijk, begripvol en ondersteunend.

Betrokkenheid naar je medewerkers

 

TIP 7: Uit je waardering

Iedereen is gevoelig voor complimenten en waardering. Toon dus geregeld je oprechte waardering. Dat kan op verschillende manieren:

  • Spreek je waardering uit: Bedank medewerkers wanneer het gepast is maar overdrijf niet want dan verliest het zijn uitwerking. En vooral: doe het oprecht. Mensen voelen het wanneer waardering niet gemeend is. Je waardering uitspreken kan in groep maar de impact is nog groter als je mensen individueel en persoonlijk bedankt.
  • Beloon medewerkers: Ook hier geldt het devies doe het met mate zodat het zijn kracht niet verliest. Trakteren op een etentje is een mogelijkheid maar het mag ook gerust wat creatiever. Een verrassend extraatje is heel krachtig.
  • Vier succes samen: Heb je een groot contract binnengehaald of heb je als bedrijf een onderscheiding gewonnen? Vier het samen met heel het team. Iedereen draagt immers bij tot deze successen.

 

Conclusie

Werkgevers die bovenstaande tips meester zijn, hebben meer kans om hun talentvolle werknemers te behouden. Op voorwaarde dat ze echt inzetten op talent management en een cultuur waarin medewerkers zich goed en zelfzeker voelen op korte en lange termijn. Het creëren van engagement en betrokkenheid is de rode draad doorheen een succesvol HR-beleid.

 


 

Verder zakelijk groeien?

Wil je nog meer en efficiënter groeien? Neem dan een binnenweg naar businessverruimende inzichten en strategieën.

Ontdek onze opleidingen »

  

Tags: Inzichten, Tips & Tricks, Coaching, Ondernemen