8 oorzaken van bedrijfsfaillissementen

18 jun 2018 / door Carl Van de Velde

8 oorzaken van bedrijfsfaillissementen

Niet elke ondernemer is even succesvol. Elk jaar gaan er duizenden bedrijven overkop. Soms is dit het gevolg van een economische crisis of een forse marktdaling, maar minstens even vaak ligt een gebrek aan een goede strategie of de juiste vaardigheden aan de basis van een faillissement.

Het ondernemersklimaat in België

Volgens de gegevens van Graydon gingen er vorig jaar 10.831 Belgische ondernemingen failliet. Na drie jaren van daling van het aantal bedrijfsfalingen, betekende dit opnieuw een forse stijging van 7,6%. Hiermee lag het aantal faillissementen in 2017 lager dan tijdens de piekperiode na de economische crisis, maar nog altijd beduidend hoger dan voor 2008. Ook tijdens de eerste vier maanden van 2018 blijkt de stijgende trend van afgelopen jaar zich voort te zetten.

Voor heel wat bedrijven gaan de verschillende periodes van economische krimp gepaard met omzetdalingen en inkrimpingen van de marges. Toch is er geen reden tot paniek. Ook in een dalende markt kan je als onderneming immers succesvol zijn. Lees er meer over in het artikel Strategieën om te groeien in een krimpende markt. Bovendien vertoont ruim 75 procent van het actieve ondernemerslandschap geen enkel symptoom dat wijst op continuïteitsproblemen.

De oorzaak van een bedrijfsfaillissement is trouwens niet altijd het gevolg van een dalende markt. In dit artikel bekijken we acht belangrijke oorzaken van falingen.

 

1. Een zaak opstarten om de verkeerde reden

Niet iedereen heeft dezelfde motivatie om een bedrijf op te starten. Sommigen doen het omdat ze veel geld willen verdienen of omwille van de zelfstandigheid. Anderen denken dat het hun meer vrije tijd zal opleveren. Hoewel dit voordelen zijn die sommige succesvolle ondernemers na jaren van hard werk zullen bereiken, zijn het niet de juiste redenen om een zaak te starten.

Ondernemen voor het geld is geen goede reden

Als je het louter en alleen doet omwille van financiële of praktische redenen, is de kans groot dat je het niet lang zal volhouden. Het is belangrijk dat je onderneemt vanuit je drive en passie. Je moet er overtuigd van zijn dat jij een meerwaarde kan brengen op de markt en dat jij het in je hebt om succesvol te zijn.

 

2. Slecht management

Startende ondernemers zijn niet noodzakelijk goede managers en leiders. Ze missen vaak relevante business- en managementsexpertise op vlak van finance, aankoop, verkoop, marketing, productie en HR. Als je als zaakvoerder je eigen tekortkomingen niet erkent en hier geen hulp voor zoekt, zet je de toekomst van je bedrijf op het spel.

Het is je verantwoordelijkheid om jezelf te ontwikkelen, medewerkers met de juiste vaardigheden aan te trekken en/of bepaalde taken uit te geven.

 

3. Gebrek aan een goed businessplan

Heel wat startende ondernemers beginnen onvoorbereid aan hun zakelijk avontuur. Een goed idee volstaat niet om een succesvol bedrijf op te bouwen. Als er geen strategische richtlijnen zijn, is het moeilijk om het idee op een resultaatsgerichte manier te implementeren. Maak daarom een integraal businessplan op met een financiële forecast gebaseerd op een realistische inschatting van inkomsten en uitgaven. Stel daarnaast duidelijke, inspirerende doelen en dit zowel op korte- (1 jaar), middellange- (3 jaar) als lange termijn.

 

4. Gebrek aan marktkennis

Ook een gebrekkig inzicht in de markt is een vaak voorkomende oorzaak van bedrijfsfalingen. Het hangt nauw samen met het vorige punt. Om een goed businessplan op te stellen moet je een accuraat beeld hebben van je concurrenten, je klanten en de trends en evoluties in de markt. Alleen zo kan je jezelf onderscheiden en inspelen op de noden en wensen van je doelgroep. Een goede marktkennis helpt om een succesvol businessmodel op te stellen en de juiste dingen te doen die leiden naar positieve resultaten.

Marktkennis vermijdt faillissement

 

5. Geen online aanwezigheid

Volgens een onderzoek van Statistics Belgium heeft 17% van de Belgische ondernemingen nog steeds geen website. Daarnaast is slechts 42% van de bedrijven aanwezig op sociale netwerken. Deze bedrijven laten heel wat mogelijkheden op nieuwe business schieten en nemen daardoor een enorm risico.

Het internet wordt alsmaar meer gebruikt in het beslissingsproces voor aankopen, en dit zowel door particulieren als door bedrijven en organisaties. Hoe vaak ga jij zelf op zoek naar productreviews of vergelijk je online prijzen van producten of diensten die je wil aankopen? Voor velen van ons is het een gewoonte geworden. Als je bedrijf online niet aanwezig is, kunnen mensen je niet vinden noch in overweging nemen als mogelijke leverancier. Op lange termijn zet dit een rem op je inkomsten en je groei waardoor de toekomst van je bedrijf in het gedrang kan komen.

 

6. Niet openstaan voor vernieuwing

Als ondernemer moet je continu waakzaam blijven. Het is niet omdat je product en businessmodel vorig jaar succesvol was, dat ze dat ook volgend jaar blijven. Je moet de vinger aan de pols te houden bij klanten en oog hebben voor hun noden en feedback. Doe je dit niet, dan is de kans groot dat je zaak niet overleeft. Wat vertellen je klanten? Hebben ze nog interesse voor jouw producten? Hoe evolueert de markt? Hoe kan je jouw dienstverlening verbeteren? Hoe kan je nog meer waarde bieden? Het zijn belangrijke vragen om te weten of je aanbod nog relevant is. Lees ook het artikel Waarom je vandaag moet inzetten op innovatie.

 

7. Slecht financieel management

Ken jij de cijfers van je onderneming? Weet jij hoe groot je marge voor belastingen is? Heel wat ondernemers hebben hier geen idee van. Nochtans is het een vereiste om je zaak de laten slagen. Je moet tot op de laatste cent weten van waar het geld in je onderneming komt en naar waar het gaat. Het ontbreken van een helder financieel plan, een goede cashflow en een geldreserve kan het einde van je business betekenen. Sommige mensen starten een zaak met de droom om geld te verdienen, maar ze beschikken niet over de skills om inkomsten, uitgaven, belastingen en andere financiële aspecten te beheren.

Slecht financieel management is een oorzaak van faling

 

8. Verlies van drive bij de zaakvoerder

Om succesvol te ondernemen moet je continu focus houden op je doelstellingen. Het vereist gedrevenheid en werkkracht om deze doelstellingen waar te maken, elke dag opnieuw. Sommige ondernemers verliezen na verloop van tijd hun drive en raken uitgekeken op hun verantwoordelijkheden. Ze kunnen niet langer de nodige energie opbrengen om medewerkers te motiveren en de vereiste acties te nemen om de onderneming te laten groeien.

 

Maak je bedrijf succesvol

Als ondernemer ben jij verantwoordelijk voor de toekomst van je bedrijf. Mis jij zelf nog de nodige vaardigheden om je onderneming naar meer en betere resultaten te sturen? Tijdens de Masterclass in Results groeiopleiding traint Carl Van de Velde je in cruciale ondernemersvaardigheden op vlak van leiderschap, H.R., sales, marketing, organisatie en structuur. Zo kan je jezelf en je zaak ontwikkelen en zal je jouw persoonlijke en zakelijke objectieven sneller realiseren.

 


 

Ontdek Masterclass in Results »

  

Tags: Succes, Ondernemen, Uitdagingen, organisatie