8 factoren die je medewerkers motiveren

27 mrt 2017 / door Carl Van de Velde

8 factoren die je medewerkers motiveren

In deze snelle wereld gaan mensen steeds vaker op zoek naar nieuwe uitdagingen. De tijd dat werknemers hun hele leven bij dezelfde baas slijten, behoort tot het verleden. Vandaag is het minder vanzelfsprekend dan vroeger om personeel aan het bedrijf te binden. Nochtans is stabiliteit een doorslaggevende en rustgevende factor. Hoe houdt een topondernemer zijn medewerkers aan boord? Door hen voldoende te motiveren. Wat zijn die acht factoren?

1. Stimuleer de prestatie!

Mensen houden van hun job als ze kunnen presteren. Dat is erg bepalend voor de waardering die medewerkers zelf geven. Daarom moet het bedrijf in de eerste plaats ervoor zorgen dat ze taken kunnen uitoefenen die binnen de natuurlijke aanleg en passie vallen. Wie z'n werknemers verplicht om zaken uit te voeren die ze niet kunnen of waar ze niet van houden, zal hen snel ontevreden zien rondlopen. Doen waarin je goed bent, leidt tot betere prestaties. Dan gaan medewerkers zich als vanzelf nog eens extra bewijzen. En het zorgt voor blije gezichten en een aangename sfeer op de werkvloer.

2. Erken de kwaliteit!

thumbsup-1.jpg

Een schouderklopje doet wonderen, luidt het gezegde. Het klopt als een bus. Wie erkenning krijgt voor het gepresteerde werk, voelt zich gelukkig. De graad van tevredenheid stijgt. Men is blij. Waarom zou men niet op regelmatige basis kunnen zeggen: 'Dàt heb je goed gedaan, dàt doe je fantastisch!' Dat hoeft niet de hele dag door te zijn want mensen worden ook immuun voor overdrijving.

De kunst ligt in het op het gepaste moment de opening te zoeken om de medewerkers op een elegante wijze te complimenteren. Erken de kwaliteit van de mensen. Want je hebt hen uiteraard precies voor deze deugden destijds aangeworven.

3. Geef elke job uitstraling!

Een ondernemer die zorg draagt voor zijn medewerkers denkt vooraf goed na over elk jobprofiel. Hij kiest voor een inspirerende schets van elk onderdeel binnen zijn bedrijf. Hij staat stil bij de nodige prikkels voor zelfs de meest eenvoudige taak want ook die moet goed worden afgewerkt. 

"Elke job verdient een vorm van uitstraling. Die uitstraling draagt

immers bij tot de algemene waardering."

Zowel bij de medewerker zelf als van zijn collega's. En het verhoogt de graad van tevredenheid. Mensen komen met meer plezier naar hun werk als ze voelen dat ze op hun beurt een onmisbaar radertje van het systeem vormen. Uitstraling versterkt de verbinding met de job.

4. Engageer door verantwoordelijkheid!

Geef elke medewerker het gevoel dat hij min of meer de baas blijft over zijn eigen thema. Baken een gebied af waar hij zelf de knoop kan doorhakken en mag nadenken over de richting. De eigen verantwoordelijkheid verhoogt het engagement. Mensen voelen zich meer betrokken bij hun opdrachten en zullen hun inzet voor het bedrijf op lange termijn als een soort persoonlijke zending beschouwen. Ze zien het als iets van henzelf, waar ze zich borg voor willen stellen.

5. Verbreed de promotiemogelijkheden!

Mensen passen zich enerzijds graag aan hun vaste geplogenheden aan. Ze verkiezen een duidelijke descriptie. De rustige vastheid van een baan geeft hen tijdelijke zekerheid. Die mag echter niet vervallen in een dagelijkse sleur.

Wanneer medewerkers geen mogelijkheden zien om zichzelf naar een hoger niveau te werken, mét de nodige verbetering van hun comfort in het vooruitzicht, zullen ze vroeg of laat in een vorm van lusteloosheid vervallen. Een topondernemer biedt zijn medewerkers dus een pakket van promotiemogelijkheden aan.

6. Bevorder de persoonlijke groei!

Hoe kijkt een medewerker tegen persoonlijke groei aan? Streeft men een vorm van vooruitgang na in zijn arbeidsomstandigheden? Wie vandaag aan de slag gaat bij een bedrijf, koestert waarschijnlijk de stille hoop om twee jaar later op zijn minst te groeien in zijn resultaat. Als dit niet het geval is, begint men – al is het onbewust – zichzelf en de job in vraag te stellen. Om dit te vermijden – want vrijwel steeds zorgt dit voor een negatieve spiraal – is het van belang dat het bedrijf een kans tot expansie en progressie voor elke medewerker aanbiedt. Dat gegeven bevordert het gevoel van voldoening.

"Beginnende medewerkers draaien hun eerste jaar vaak sterke successen maar lopen zich na het derde jaar vast."

Bewaak de mogelijkheden op persoonlijke groei. Het is een typisch verschijnsel op commerciële afdelingen. Beginnende medewerkers draaien hun eerste jaar vaak sterke successen maar lopen zich na het derde jaar vast want dan dreigt de rek te verdwijnen uit de positieve evolutie. Dat leidt tot mentale vermoeidheid. Op dat ogenblik is het bevorderen van de persoonlijke groeikansen een antwoord op de mogelijke apathie van de medewerker.

7. Ontwikkel de competentie!

Aansluitend bij het vorige: draag zorg voor een proces waarin medewerkers procesmatig nieuwe competenties kunnen ontwikkelen. Veel mensen houden van een positie van
'permanent leren'. De tijd dat de opleiding stopt nadat men de schoolbanken verlaat, ligt definitief achter ons. Ondernemingen met een vooruitziende blik onderzoeken voortdurend welke vaardigheden hun medewerkers nodig hebben. Meer zelfs: ze ontdekken waar hun mensen op zich al goed in zijn en hoe die zich kunnen verbeteren. Het spoort aan tot zelfstudie en versterkt de band met de onderneming.

8. Moedig het unieke aan!

Iets bereiken. Dat willen we uiteindelijk allemaal. Iedereen heeft die drang in zichzelf zitten. Uniek zijn: is dat niet de ultieme betrachting van elke mens? Ergens voor staan, een betekenis geven aan het leven, aan het bestaan. Fierheid nastreven. Met trots kunnen kijken naar een verrichting die een denkbeeldige handtekening heeft. Medewerkers delen op hun manier deze aspiratie. Men laat graag enige relevantie na voor het werk dat men heeft uitgevoerd. Door het unieke aan te moedigen, zal elk individu het beste uit zichzelf halen. En dat komt dan weer ten goede aan de onderneming. Zo is de cirkel rond. 

uniek.jpg

 

Besluit

Bekwame medewerkers hebben tegenwoordig een mate van zelfbewustzijn in zich. Dat schept al eens een toestand van 'verloop'. Om deze toestand bedrijfsmatig te beheersen zal de topondernemer een 'motivatiepolitiek' neerzetten. Die kan gebaseerd zijn op de acht factoren die in dit artikel worden beschreven. Het komt erop aan om ze goed tegen elkaar af te wegen, ze planmatig te gebruiken en aan te voelen wanneer welke stap dient gezet te worden. 

 


 

Verder zakelijk groeien?

Wil je nog meer en efficiënter groeien? Neem dan een binnenweg naar businessverruimende inzichten en strategieën.

Beleef een live seminar »

Tags: Inzichten, Tips & Tricks