Geef een positieve betekenis aan tegenslag en onvoorziene omstandigheden!

13 jun 2018 / door Carl Van de Velde

Geef een positieve betekenis aan tegenslag en onvoorziene omstandigheden!

Vroeg of laat zal je te maken krijgen met een tegenslag. De manier waarop je omgaat met onvoorziene omstandigheden bepaalt voor een groot stuk de uitkomst ervan. Denk positief en leef de mindset van een winnaar. Zo worden ook je resultaten op een positieve manier beïnvloed.

In de afgelopen drie decennia deed ik onderzoek naar de denk- en doepatronen van geslaagde ondernemers. Hieruit distilleerde ik 32 succesprincipes die ik mijzelf heb aangeleerd. Ze hebben een bijzondere invloed gehad en bijgedragen tot al mijn realisaties. Eén van die succesprincipes is: geef een positieve betekenis aan tegenslag en onvoorziene omstandigheden.

 

Tegenslagen horen bij het leven

Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met tegenslag en onvoorziene, ongewenste, oncomfortabele omstandigheden. Het hoort bij het leven.

Ik ontdekte dat er grote verschillen zitten in de manier waarop mensen met tegenslagen omgaan. De ene persoon zal in een specifieke situatie relativeren, de ander begint te panikeren, terwijl een ander persoon onmiddellijk zal anticiperen. De ene persoon wordt bitter, de andere wordt beter.

De weerbaarheid om tegenslag en onvoorziene, ongewenste, oncomfortabele omstandigheden om te buigen in een persoonlijk voordeel is een principe dat succesvolle mensen op een natuurlijke manier beheersen. 

Tegenslagen ombuigen in een voordeel

 

Een geprogrammeerde mindset

Alles heeft te maken met je mindset. Ik stelde vast dat mensen die zichzelf tijdens hun eerste levensfase door moeilijke omstandigheden (of drama’s) hebben moeten werken, in hun latere leven meer weerbaar zijn. Ze zijn gehard door ervaring. 

Je brein werkt in patronen. Je onbewuste, automatische gedachten zijn een gevolg van je vorming, ervaringen, conditionering en beïnvloeding. Je bent dus geprogrammeerd om op een specifieke manier te denken. Sommige mensen hebben de neiging om spontaan eerder positief te denken terwijl anderen dan weer eerder negatief denken. Dit heeft te maken met hoe we onszelf mentaal hebben gevormd of hoe anderen ons hebben beïnvloed. 

 

Positief of negatief NAdenken

Nadenken is je gedachten laten werken op hoe het is geweest. Het woord zegt het nadrukkelijk: NAdenken. Als je nadenkt, laat je je gedachten werken op het verleden. Tijdens het nadenkproces geef je een positieve of negatieve betekenis aan hoe het is geweest. 

Door een negatieve betekenis te geven aan ‘hoe het is geweest’, geef je jezelf een slecht gevoel want je kijkt terug op iets negatiefs. Dat noem ik negatief nadenken. Je ongunstig gevoel werkt je eerder in een onvermogende mentale en emotionele staat die je prestaties negatief zal beïnvloeden. 

 

Negatief nadenken vs. positief nadenken: een voorbeeld

Een topsporter die een eerdere belangrijke wedstrijd heeft verloren en nu een nieuwe belangrijke wedstrijd moet spelen zal ongetwijfeld nadenken over zijn vorige wedstrijd.

  • Als hij op een negatieve manier nadenkt, zal dat zijn huidige vorm negatief beïnvloeden. Als hij denkt: “Ik was slecht vorige wedstrijd, ik was mijn magic kwijt.” dan zal hij zich eerder onzeker gaan voelen en bijgevolg ook minder goed gaan presteren.
  • Als diezelfde topsporter positief zou NADenken dan gaat de eerdere verloren wedstrijd een andere betekenis krijgen. Als hij denkt “Ik heb veel geleerd vorige wedstrijd, door deze leerervaring sta ik nu absoluut op scherp.”, dan zal hij een betere mentale en emotionele mindset hebben, beter presteren en meer kans ontwikkelen om te winnen. 

Leer positief nadenken

 

Word je beter of bitter van wat gebeurd is?

Meerdere mensen die na een ongeval in een rolstoel beland zijn, vertellen dat deze plotselinge beperking hun eerder MEER levenskwaliteit heeft gebracht. Ze focussen zich niet op negatieve gevoelens van kwaadheid on onmacht die een negatieve impact zouden hebben op hun verder leven. Dankzij hun positieve mindset genieten ze een gelukkig leven en laten ze zich niet leiden door de negatieve voorvallen uit het verleden.

Daartegenover zijn er mensen die ongelooflijk veel voor hun hebben werken, maar er toch in slagen om een negatieve betekenis te geven aan hun eerdere ervaringen. Niet zelden worden ze misnoegd en missen ze levenskwaliteit in het nu. 

Het is de betekenis die je geeft aan dat wat je overkomen is die je beter of bitter maakt. 

 

Een voorbeeld uit mijn seminaries

Ik verzorg al meer dan 20 jaar seminars en groeiprogramma’s voor ondernemende mensen die willen groeien. Tijdens deze seminars is er ruimte om ervaringen te delen. Zo verklaarder er iemand dat zijn uitstelgedrag, zelftwijfel en laksheid voortkwam vanuit een diepere onzekerheid. Die onzekerheid had als oorzaak dat hij vroeger op school gepest was. De ervaring die zich 30 jaar eerder had voorgedaan was voor deze persoon vandaag nog steeds de reden waarom hij twijfelde en dingen constant uitstelde. 

In dezelfde deelnemersgroep vertelde een dame dat ze vandaag zo succesvol was geworden door het feit dat ze op jonge leeftijd gruwelijk misbruikt werd door haar ouders en vrienden van de familie. Deze ervaring was voor haar de motivatie om zich los te werken van deze negatieve omgeving. Vandaag is ze een sterke, mooie, succesvolle, zelfstandige dame en een rolmodel voor haar kinderen en omgeving. Ze had dit waarschijnlijk nooit kunnen bereiken als ze de slechte ervaringen tijdens haar jonge leven niet had meegemaakt. 

Positieve mindset seminarie 

De eerste anekdote is een typisch voorbeeld van hoe iemand een negatieve betekenis blijft geven aan een eerdere ervaring die daardoor ook de huidige realiteit negatief beïnvloedt. 

De tweede anekdote is een mooie illustratie van hoe iemand een positieve betekenis geeft aan het verleden. De huidige realiteit van de persoon wordt positief beïnvloed door een eerder dramatische ervaring uit het verleden. 

Het is levensstimulerend om een positieve betekenis te geven aan ervaringen en situaties uit het verleden. Zo word je een positieve NAdenker! 

 

Verwerk tegenslagen en gebruik ze als stimulans

Wanneer er zich iets zeer dramatisch voordoet, is het normaal dat je tijdelijk mentaal en gevoelsmatig uit evenwicht bent. Alleen mag tijdelijk niet eeuwig worden. Er komt een moment dat je een meer positieve betekenis moet geven aan dat wat je overkomen is. Vanaf dat je een positieve betekenis kan geven aan de situatie die je overkomen is, zal je mentaal herstellen, terug emotioneel evenwicht vinden en mogelijk jezelf versterken als mens. 

 “Succesvolle mensen komen uit de school van de harde klappen.” Het is een slagzin die erop wijst dat diegenen die een en ander meemaken en dit positief verwerken net een extra weerbaarheid ontwikkelen die belangrijk is in het tot stand brengen van succes. 

 

Mijn eigen ervaring: de dood van ons eerste kind

Op zeer jonge leeftijd verloren Maureen (mijn echtgenote) en ikzelf ons eerste kind aan een hersentumor. Deze ervaring was in eerste instantie erg pijnlijk. We waren tegelijkertijd verlamd door verdriet en boos door het gevoel van onrecht. Na verloop van tijd hebben we er echter een positieve betekenis aan gegeven. Dankzij deze ervaring kennen we de waarde van een gezond kind. Als onze kinderen gezond zijn, hebben we een reden om gelukkig te zijn. Bovendien heeft deze ervaring ons onwaarschijnlijk goed gemaakt in relativeren. Alle problemen die nu op ons pad komen zijn niet zo erg, we werken er ons wel door. Deze mindset danken we aan de positieve betekenis die we gaven aan de negatieve ervaring waar we door moesten. 

 

Leef de mindset van een winnaar

Je levenskwaliteit wordt niet bepaald door dat wat je overkomt maar door wat jij doet met dat wat je overkomt. Er is geen beter alternatief dan een positieve betekenis te geven aan je verleden en dat wat je meemaakte. Positief NAdenken is een eigenschap van succesvolle mensen die uitdagingen aangaan en zorgen trotseren. 

Geef een positieve betekenis aan tegenslag en onvoorziene omstandigheden en leef de mindset van een winnaar. 

Leef de mindset van een winnaar

 

Praktische tips om een positieve betekenis te geven aan tegenslag

  • Schrijf de situaties, tegenslagen of ervaringen op waaraan jij een meer positieve betekenis wil geven.
  • Schrijf op wat de betekenis is die je tot op heden aan deze situaties, tegenslagen of ervaringen hebt gegeven.
  • Bedenk een nieuwe, betere betekenis die je aan deze ervaring kan koppelen. 
  • Schrijf deze ook op papier en begin met “Het is dankzij … (je ervaring) dat ik … (positieve uitkomst door je ervaring) …
  • Conditioneer deze nieuwe betekenis in je mindset tot deze je gevoel overheerst en vervult.  
  • Maak er een gewoonte van om snel een positieve betekenis te geven aan dat wat je overkomt.

 


 

Verder zakelijk groeien?

Wil je nog meer en efficiënter groeien? Neem dan een binnenweg naar businessverruimende inzichten en strategieën.

Ontdek onze opleidingen »


  

Tags: Inzichten, Ondernemers, Ondernemerschap, Winnaar, Ondernemen, Uitdagingen