Het verschil en het verband tussen functionerings- en evaluatiegesprek

5 jul 2017 / door Carl Van de Velde

Het verschil en het verband tussen functionerings- en evaluatiegesprek

Wie zichzelf respecteert als ondernemer en mensen in dienst heeft - zowel arbeiders, bedienden als kaderleden - voert op geregelde basis functionerings- en evaluatiegesprekken uit. Deze gesprekken zijn een noodzakelijk onderdeel van een gezonde bedrijfspolitiek. En hoewel ze compleet van toon verschillen, vullen ze elkaar aan en zijn ze zelfs onlosmakelijk met elkaar verbonden.


Functioneringsgesprek is toekomstgericht en op basis van gelijkwaardigheid


Het functioneringsgesprek heeft als uitgangspunt de verkenning van de toekomst. Het dient om beter te functioneren op je positie in het bedrijf en een positieve evolutie door te maken:

 • De onderlinge verhouding tussen de persoon die het gesprek afneemt
  en de medewerker zelf is gelijkwaardig;
 • Er bestaat binnen deze activiteit geen hiërarchie;
 • Medewerkers en begeleiders gedragen zich coöperatief ten aanzien van elkaar;
 • De begeleider neemt ook een 'gevende houding' aan;
 • De communicatie stroomt van beide kanten naar elkaar;
 • De motivatie is intrinsiek(*);
 • De begeleider zoekt bij de medewerker wat bij hem binnenin leeft.
 • De samenwerking gebeurt op basis van onderlinge ondersteuning
  en formuleert de verwachtingen en wijze van aanpak.

Het functioneringsgesprek wordt op zeer regelmatige tijdstippen georganiseerd. Bij voorkeur één of twee keer per jaar. Het is gebleken dat elke medewerker hier nood aan heeft. 

(*) Intrinsiek: iets dat van jezelf komt.

 

Evaluatiegesprek analyseert verleden vanuit leidinggevende


Het evaluatiegesprek geeft de analyse van het verleden weer. Het staat rechtstreeks in verbinding met het functioneringsgesprek omdat het geleverde werk zal beoordeeld worden. Dit gebeurt door de bril van de leidinggevende:

 • Hij stuurt het gesprek en de medewerker is ontvangend.
 • De communicatie verloopt 'top-down'.
 • De werkgever bestudeert de prestaties.
 • De medewerker krijgt als taak mee om zichzelf vooraf te evalueren.
 • De leidinggevende quoteert en bespreekt met de medewerker de lijnen
  die in het functioneringsgesprek zijn vastgelegd.

Zijn de doelen bereikt? Je onderzoekt het proces en noteert waar het beter kan. In de ideale bedrijfswereld vindt het evaluatiegesprek twee keer per jaar plaats. Medewerkers verlangen naar feedback op hun geleverde werk. 


Bij wijze van besluit

Een ondernemer moet goed letten op de invulling van het functionerings- en het evaluatiegesprek. Beide gesprekken verschillen grondig van elkaar maar kunnen niet zonder elkaar. En ze bepalen de kwaliteit van enerzijds het arbeidsproces als anderzijds het niveau van de interne communicatie in je bedrijf. Met andere woorden: ze scheppen duidelijkheid.

Deel jouw ervaringen door hieronder te reageren.

Tags: Tips & Tricks, Onderzoek, Ervaring, Leiderschap, Ondernemerschap