Hoe zelf een Multi Marketing Plan opstellen?

28 mrt 2017 / door Carl Van de Velde

Hoe zelf een Multi Marketing Plan opstellen?

Multi. Marketing. Plan. ‘Multimarketingplan’ is het modebegrip bij uitstek. Het wondermiddel voor elke business. Tegelijk schrikt het bedrijfsleiders af. Meer nog: veel zakenmensen lopen in een grote boog om het begrip heen. Omdat ze er (nog) geen verstand van hebben. Omdat ze de weg niet vinden die hen tot precieze inzichten brengt. Nochtans is een multi-marketing-plan meer dan ooit de manier om nieuwe klanten aan te spreken. Een eerste antwoord in vier stappen.

1. Open je marketingafdeling!

Marketing moet een zelfopererende machine zijn die voortdurend nieuwe ‘prospects’ aantrekt naar je organisatie: de megamagneet die de klanten naar je bedrijf toezuigt. Vandaag bestaat bij vele bedrijven het marketingteam helaas doorgaans uit drie personen: me, myself, I! Met andere woorden: de ondernemer heeft er amper oog voor en denkt het allemaal zelf te kunnen beredderen.

Vandaag bestaat bij vele bedrijven het marketingteam uit 3 personen: me, myself & I!

Deze inschatting bespaart op het eerste zicht fondsen maar kost het bedrijf op lange termijn geld want het zet een rem op zowel de inkomsten als op de creativiteit. Eerste stap naar succes: open je eigen afdeling marketing. Die afdeling is immers het venster op de wereld van je onderneming. Zonder marketingdepartement isoleert men zichzelf. Tegelijk is zij het centrum van de actie en de ambiance binnen je bedrijf.

Open je marketingafdeling!

2. Promoot je vestiging tot marketinginstrument!

Dat is meteen de tweede stap. Eén die minder voor de hand ligt, maar je wel meteen dwingt tot confrontatie met het eigen beleid: ‘zitten’ of ‘liggen’ wij goed? Jouw vestiging is immers ook een marketinginstrument. Meer zelfs: het kan je sterkste pijler worden.

Vb. Schoenen Torfs

Het voorbeeld van Schoenen Torfs spreekt boekdelen. Hij heeft zijn business verbeterd door zijn winkels van de binnenstad naar de buitencirkel te herpositioneren. Hij zocht ook samenwerkingsverbanden op met andere bedrijven die bij zijn doelpubliek passen. In de buurt van Schoenen Torfs vindt men doorgaans ook een JBC.

De klant zoekt vaak op hetzelfde ogenblik naar schoenen en kleding en dan is het een troef dat deze winkels in elkaars buurt liggen. Mensen shoppen immers in beide zaken en dat versterkt de trafiek.

 

3. Durf en doe het gratis!

De beste marketing vertrekt vanuit de durf. En roeit tegen de stroom in. Ten tijde van de bankencrisis ontdekte het Carl Van de Velde Instituut dat het onderdeel ‘opleiding’ in veel bedrijven sneuvelde in de eerste bezuinigingsronde. Zaaleigenaars signaleerden een daling van seminars.

Het Training Instituut besloot niet bij de pakken te gaan zitten en bood een gratis avondseminar aan. Zo boorde het een nieuwe klantenlaag aan want via het onlinekanaal werd contact gezocht met ondernemers die niet eerder tot de doelgroep behoorden. Het kostte dertig tot vijftig euro per klant: huur van de zaal; licht- en klankapparatuur; drankje en hapje.

Per sessie werden 150 mensen uitgenodigd. Nadien werden ze opgevolgd en geholpen. Ze keerden terug naar de vervolgprogramma’s. De opleidingsbusiness steeg met een factor vijf, terwijl bedrijven aanvankelijk de neiging hadden om deze uitgaven te schrappen.Gratis avondseminar

4. Plan veelzijdig, multi is de norm!

Vroeger was de wereld veel simpeler. Men plaatste een advertentie of men vertoonde zich op de jaarmarkt en de kous was af. De klant was ook snel tevreden en steeds vragende partij. Vandaag zien mensen de mogelijkheden zelf en zijn ze – ook virtueel – veel mobieler. Dit vergt een veelzijdig antwoord van de ondernemer maar nét dat doet de evolutie van de firma deugt. Het dwingt tot zelfreflectie. Het palet aan marketingmogelijkheden is immers onuitputtelijk. Pin je niet vast op één of twee pijlers maar zoek er zoveel mogelijk. En probeer ze uit: multi is de norm!

Een opsomming van een tiental pijlers ter inspiratie:

  • Aanwezigheid op beurzen
  • Gespecialiseerde advertenties in vakbladen waarin men zichzelf als expert etaleert
  • Algemene reclamecampagnes in kranten, magazines en op radio en televisie
  • Direct mailing
  • Telefoonprospectie
  • Opendeurdagen
  • Sociale media met website & facebook
  • Promotiestandjes in warenhuizen of op braderijen
  • Evenementen & roadshows

Op basis van ervaring stel je vast welke pijler het best bij je bedrijf hoort. Doe onderzoek naar de directe opbrengsten en plaats zo je pijlers in volgorde van belangrijkheid.

Combineer marketing pijlers!

Besluit

Multimarketing. Het is meer dan een modewoord. Want bedrijven gaan ‘out of business’ omdat hun marketingpijlers compleet zijn verouderd. Ze spelen niet meer in op nieuwe tendenzen, ze ontwikkelen geen hedendaagse pijlers en ze missen de klanten. Bedrijven die het tegenovergestelde doen zullen de markt domineren dankzij een goed uitgekiend multimarketingplan. Multi. Marketing. Plan. Elke woord verdient een extra klemtoon. Want een goed functionerend marketingdepartement verhoogt de omzet.

 

Verder zakelijk groeien?

Wil je nog meer en efficiënter groeien? Neem dan een binnenweg naar businessverruimende inzichten en strategieën.

ONTDEK ALLE OPLEIDINGEN

Tags: Marketing, Tips & Tricks