Kampt jouw bedrijf met groeipijnen?

10 dec 2019 / door Carl Van de Velde

Kampt jouw bedrijf met groeipijnen?

Te veel klanten, te veel werk, te veel mogelijkheden, te veel mensen waar je “neen” tegen moet zeggen, …. Het lijken misschien luxeproblemen, maar het zijn wel degelijk uitdagingen die je moet aanpakken. Elke groeiende onderneming (her)kent deze groeipijnen. Hoe je hiermee omgaat, is bepalend voor je toekomst.

Als je onderneming zich nog steeds in de opstart- en overlevingsfase bevindt, lijkt een teveel aan klanten misschien een zegen. Toch brengt businessgroei ook heel wat uitdagingen met zich mee. We zetten de belangrijkste groeipijnen van een onderneming voor je op een rij. Herken je deze in jouw organisatie? Pak ze dan snel aan om te vermijden dat het echte problemen worden. 

 

1. Te weinig tijd

Hebben jij en/of je medewerkers het gevoel dat er onvoldoende tijd is om de noodzakelijke taken te voltooien? Dan is het misschien tijd om efficiënter te werken en eventueel extra personeel aan te werven.

Vraag feedback aan je medewerkers over waar de grootste problemen liggen.

  • Verliezen ze tijd aan onnodige taken?
  • Ontbreekt het aan duidelijke werkinstructies?
  • Is er echt te veel te doen?

Aan de hand van een nauwgezette analyse, kan je bepalen hoe je de efficiëntie binnen je organisatie kan stimuleren.

Voor de aanwerving van extra personeel bestaan er heel wat mogelijkheden. Halftijds, voltijds, in loondienst, op freelancebasis, ...

 

2. Veel brandjes om te blussen

Zijn je medewerkers constant bezig met het oplossen van allerlei kleine crisissen en problemen? Dat is meestal het gevolg van een gebrek aan een strategisch plan. Het is inefficiënt om van dag tot dag te leven, nooit wetend wat je kan verwachten. Met een strategisch plan bereid je jouw onderneming voor op de toekomst. Het beschrijft de bedrijfsdoelen en de noodzakelijke stappen om ze te bereiken.

shutterstock_100065062

Geef elke medewerker duidelijke doelstellingen op lange termijn. Zorg ervoor dat ze weten wat ze dagelijks moeten doen om deze doelstellingen te bereiken.

 

3. Gebrek aan sturing

Door een gebrek aan sturing kunnen medewerkers het gevoel krijgen dat ze heel de dag druk bezig zijn, maar ’s avonds niets bereikt hebben. Dit leidt tot frustraties en is nefast voor de motivatie en het engagement. Als deze situatie te lang aanhoudt, zullen medewerkers op zoek gaan naar een nieuwe uitdaging.

Een gebrek aan sturing kan ook leiden tot het ontstaan van silo’s. Medewerkers en afdelingen trekken zich terug op hun eigen terrein, doen enkel het hoogstnoodzakelijke en schuiven verantwoordelijkheden af op anderen.

De oplossing is dezelfde als in het vorige punt: strategische planning waarbij iedereen betrokken is. Om dit te bereiken moet het strategisch plan opgesplitst worden in strategische plannen per departement. Het doel is om iedereen in lijn te brengen met de lange- en kortetermijndoelen en ervoor te zorgen dat iedereen hiertoe bijdraagt. Onderstreep ook het belang van verantwoordelijkheden en stimuleer samenwerking.

 

4. Niets uit handen kunnen geven

Veel ondernemers hebben de neiging om alles zo lang mogelijk in handen te houden. Het gevaar is dat je op een bepaald moment geen tijd meer hebt om alles zelf te doen. Dat is een gevaar voor je service, je verkoop en je resultaten.

Er komt een moment in een groeiende onderneming dat je bepaalde facetten van je bedrijf moet toevertrouwen aan anderen. Ga op zoek naar de juiste mensen met kennis van zaken en geef hen de verantwoordelijkheid om beslissingen te nemen. Zo creëer je tijd en ruimte voor jezelf om te werken aan je bedrijf i.p.v. in je bedrijf.

 

5. Te weinig goede managers

In groeiende ondernemingen worden medewerkers die goed zijn in hun job vaak gepromoveerd tot manager. Jammer genoeg zijn goede doeners (verkopers, customer service medewerkers, etc) niet altijd goede managers.

Leidinggeven vereist specifieke skills en zonder training zullen veel doeners falen in hun nieuwe rol. Vaak klagen medewerkers over een gebrek aan sturing of feedback.

shutterstock_189490796 

Voorzie in je HR-beleid voldoende middelen om een pool van management potentialsop te bouwen. Investeer in een management development programma en identificeer medewerkers met managementpotentieel en laat ze begeleiden door ervaren managers zodat ze kunnen leren en klaar zijn wanneer een nieuwe managementpositie vrijkomt.

 

6. Onproductieve meetings

Het is een probleem wanneer meetings tijdverlies worden. Vaak verzanden meetings in lange, informele discussies zonder dat er beslissingen worden genomen. Dat is niet alleen inefficiënt, het kan ook het gevoel opwekken dat de onderneming stuurloos is.

Iedereen die deelneemt aan een meeting moet duidelijk weten waarom hij/zij aanwezig is. Na de meeting moet iedereen weten wat er van hen verwacht wordt.

Enkele tips voor een efficiënte meeting:

  • Organiseer een meeting alleen als ze nodig is en nodig enkel personen uit die echt vereist zijn.
  • Pols enkele dagen voor de meeting bij de aanwezigen welke onderwerpen zij op de agenda willen plaatsen.
  • Bezorg alle deelnemers één dag voor de meeting een gedetailleerde agenda.
  • Houd je aan deze agendapuntjes.
  • Houd je meeting kort en productief. Parkeer irrelevante discussies voor later.
  • Wijs actiepunten toe aan de juiste personen.
  • Bezorg alle deelnemers na de vergadering een meetingsverslag waarin de actiepunten en de personen die er verantwoordelijk voor zijn, duidelijk staan opgelijst.

 

Conclusie

Groeit je klantenbestand, je team van medewerkers en daarmee ook je omzet en winst? Dan zit je een onderneming in een positive flow. Het komt eropaan om deze energie aan te houden en door te zetten.

 


 

Verder zakelijk groeien?

Wil je nog meer en efficiënter groeien? Neem dan een binnenweg naar businessverruimende inzichten en strategieën.

Ontdek onze opleidingen »

  

Tags: Fases, Ondernemen, Uitdagingen, organisatie, processen