Neem verantwoordelijkheid!

7 mrt 2018 / door Carl Van de Velde

Neem verantwoordelijkheid!

Ondernemen is topsport en zakelijk succes boek je niet door aan de kant te blijven staan. Je moet erin vliegen en het spel naar je toe trekken. Succesvolle ondernemers nemen hun verantwoordelijkheid. Ze pakken zaken aan en sturen de omstandigheden richting de gewenste situatie. Zo creëren ze voor zichzelf de ideale succesbiotoop.

In de afgelopen drie decennia deed ik onderzoek naar de denk- en doepatronen van geslaagde ondernemers. Hieruit distilleerde ik 32 succesprincipes die ik mijzelf heb aangeleerd. Ze hebben een bijzondere invloed gehad en bijgedragen tot al mijn realisaties. Eén van die succesprincipes is: neem verantwoordelijkheid.

 

Meesterschap begint bij verantwoordelijkheid

Indien je geen verantwoordelijkheid neemt, verlies je controle en macht over de situatie!

Door verantwoordelijkheid te nemen, verwerf je meer invloed op de situatie. Hoe meer invloed, hoe meer je de situatie kan bewegen naar je gewenste uitkomst. Succesvolle mensen maken er een gewoonte van om de dingen aan te pakken. Ze zijn eerder oorzaak dan gevolg! Ze bewegen en activeren de dingen naar hun vooropgestelde uitkomst. Ze nemen de volle verantwoordelijkheid.

Neem verantwoordelijkheid en verwerf meer invloed op de situatie

 

Beschouw verantwoordelijkheid als een geschenk

Verantwoordelijkheid is voor de meeste mensen eerder een straf dan een geschenk. Het betekent dat ze mee moeten voordenken en een visie op handelen moeten ontwikkelen. Bovendien moeten ze daadkracht ontwikkelen en effectief handelen. Dat is een taak die veel mensen (dikwijls onbewust) liever uit de weg gaan. En dat is jammer want hierdoor laten ze de uitkomst aan anderen over en/of werken ze zich onbewust in een ongunstigere situatie.

Stap dus zelf in de actie alvorens de omstandigheden je dwingen om in actie te komen! Proactief verantwoordelijkheid nemen is een principe dat succesvolle mensen nastreven. Je moet willen doen wat andere mensen nalaten te doen om morgen te hebben en zijn wat anderen nooit zullen hebben en zijn.

 

Verruim je comfortzone

Hoe langer je iets uitstelt, hoe groter je uitstelgedrag wordt! Hoe groter je uitstelgedrag, hoe meer moeite het je uiteindelijk kost om met de situatie om te gaan. Dikwijls stellen we uit omdat we bewust of onbewust faalangst hebben. Je kan deze gevoelens op een verschillende manier aanpakken:

  • “Wat als het me niet lukt?”, denken we dikwijls.
  • “Wat kost het me als ik nu geen verantwoordelijkheid neem?” is een betere gedachte.

Deze laatste gedachte is de aanzet naar actie. Actie ondernemen is verantwoordelijkheid nemen. Hoe meer je leert omgaan met oncomfortabele dingen, hoe meer er binnen je comfortzone zullen vallen en hoe meer winnende onderscheidende dingen je zal ondernemen.

Verruim je comfortzone

 

Stappenplan om meer verantwoordelijkheid te nemen en je comfortzone te verruimen

  1. Maak een lijst van dingen die je al lang had moeten doen maar om één of andere reden steeds maar weer uitstelt.
  2. Beantwoord de vraag: “wat gaat het me op termijn kosten als ik dit niet behandel?”
  3. Neem verantwoordelijkheid over je lijst en werk deze punt per punt af.
  4. Stel vervolgens de vraag: “Waar kan ik nog verantwoordelijkheid over nemen om mijn leven succesvoller te maken?”
  5. Maak ook een lijst met dingen die je kan doen. Stel vervolgens de vraag: “Wat gaat het me opleveren als ik hiervoor verantwoordelijkheid neem?”
  6. Stap in de actie, neem verantwoordelijkheid!

 

Verder zakelijk groeien?

Wil je nog meer en efficiënter groeien? Neem dan een binnenweg naar businessverruimende inzichten en strategieën.

Ontdek onze opleidingen »

  

Tags: Vertrouwen, Ondernemers, Ondernemer, Leiderschap, Eigenschappen