Omring je met waardige en inspirerende mensen

2 mrt 2018 / door Carl Van de Velde

Omring je met waardige en inspirerende mensen

Wil jij een succesvol ondernemer worden? Ga dan actief om met topondernemers. Door tijd te spenderen met waardige en verstandige mensen neem je onbewust hun denkpatronen en gedragingen over. Maak er een win-win van door ook voor hen een meerwaarde te zijn.

In de afgelopen drie decennia deed ik onderzoek naar de denk- en doepatronen van geslaagde ondernemers. Hieruit distilleerde ik 32 succesprincipes die ik mijzelf heb aangeleerd. Ze hebben een bijzondere invloed gehad en bijgedragen tot al mijn realisaties. Eén van die succesprincipes is: omring jezelf met waardige, verstandige en succesvolle mensen.

 

Succes werkt aanstekelijk

Omring jezelf zoveel mogelijk met inspirerende voorbeelden, rolmodellen en mentors. Doe je best om regelmatig samen te zitten of raad in te winnen van mensen die gerealiseerd hebben wat jij ook wil realiseren. Ga actief om met topondernemers, zo ervaar je hun denkpatronen, waarden en gewoontes. Je leert hoe zij denken en handelen in specifieke omstandigheden. Succesvolle mensen dragen hun focus, engagement, motivatie en energie uit. Door tijd te spenderen met waardige en verstandige mensen neem je onbewust hun gedragingen en mindset over.

Neem de gedragingen en mindset van succesvolle mensen over

 

Wil jij nu leren van topondernemers? Lees het artikel 9 denk- & doepatronen voor de Mindset van Topondernemers.

 

Laat je oude leefwereld los!

De samenleving is opgedeeld in stamculturen. Iedereen behoort tot een welbepaalde stamcultuur waar specifieke rituelen, denkwijzen, overtuigingen, waarden en gewoontes de toon zetten voor het gedrag van mensen binnen deze specifieke cultuur.

Topondernemers bevinden zich in een specifieke leefwereld. Om toe te treden tot deze omgeving, moet je je oude leefwereld met zijn specifieke stamcultuur kunnen loslaten. Dat is niet evident omdat je nooit anders gewend bent geweest en geen andere rolmodellen hebt. Je ervaart dan een conflictsituatie tussen je huidige levenssituatie en je gewenste levenssituatie.

 

Ik illustreer dit graag met twee voorbeelden:

  • Iemand die al geruime tijd financiële zorgen heeft en constant omgaat met andere mensen die financiële zorgen hebben, zal moeilijk een doorbraak maken naar financieel succes. Hij heeft immers geen voorbeelden die hem tonen hoe hij financieel succesvol kan worden.
  • Iemand die overgewicht heeft en fysiek gezonder wil leven, zal moeilijker loskomen van ongezonde eetpatronen indien deze persoon constant leeft tussen mensen die volharden in deze ongezonde eetgewoontes. Indien deze persoon meer tijd zou besteden met mensen die gezond leven, zal deze persoon na verloop van tijd ook gezonder beginnen leven en zijn overgewicht wegwerken.

 

Praktische tips om jezelf te omringen met succesvolle mensen

  • Bestudeer het gedrag van je rolmodellen door actief met hen om te gaan. Hoe meer tijd je doorbrengt met mensen die leven zoals jij wil leven, hoe meer je beïnvloed zal worden richting je gewenste situatie.
  • Tracht een mastermind te vormen met succesvolle mensen of personen die gelijkaardige objectieven hebben.
  • Hou steeds een win-win voor ogen. Als je succesvolle mensen opzoekt met een what’s-in-it-for-me mentaliteit, zal je deze mensen eerder afstoten dan aantrekken. Streef ernaar om ook voor de anderen op een of andere manier een meerwaarde te zijn.

 

Verder zakelijk groeien?

Wil je nog meer en efficiënter groeien? Neem dan een binnenweg naar businessverruimende inzichten en strategieën.

Ontdek onze opleidingen »

  

Tags: Inzichten, Tips & Tricks, Ondernemers, Ondernemer, Succes, Eigenschappen