Topondernemers bedrijven de perfecte missie met hun persoonlijk statement

8 jun 2017 / door Carl Van de Velde

Topondernemers bedrijven de perfecte missie met hun persoonlijk statement

Ik ga iets meedelen dat jullie misschien een beetje raar in de oren klinkt. Met name, het volgende: maak niet alleen je bedrijf maar ook je persoonlijk leven beter met je perfecte mission statement. Je leest dit met enig ongeloof? En toch, ik beweer het hier met zekerheid: het kàn!

Laat het even bezinken: wie een persoonlijk mission statement gebruikt als een soort dagelijkse spreuk waarin hij gelooft, geeft zijn leven een extra dimensie. Je vreest dat men je in je directe omgeving als een zonderling zal beschouwen? Best mogelijk. So what?

Ik zeg je dit: heel veel 'leaders who rocked the world' - onder meer Oprah Winfrey - doen hetzelfde. Tegelijk is het goed om geregeld terug te keren naar de samenvattende kernzin waarmee je bedrijf in de markt wordt gezet.

Ik maak mijn punt: de topondernemer die zichzelf verrijkt met een persoonlijk mantra, versterkt ook de perfecte missie van zijn firma. 

De kracht van een persoonlijk mission statement versterkt je bedrijf

Dit is dus een pleidooi voor de perfecte missie. Ik geloof dat die ontstaat vanuit de combinatie met de kracht van een persoonlijk mission statement. Even verwijzen naar een boeiende blog van de Amerikaanse Stephanie Vozza, die door Hub Spot wordt omschreven als 'one of the best business writers on line'. Ze verdiepte zich in wat ze zelf noemt 'Secrets of the most productive people'. Met haar verhaal 'Personal Mission Statements of five famous CEO's... and why you should write one too'. Schreef ze één van de meest gelezen artikels over leiderschap van het jaar 2014. Ter onderbouwing van haar uitgangspunt doet Vozza beroep op de stelling van succesauteur William Arruda: 'Think of yourself as a personal brand. A personal mission statement is a critical piece of your brand because it helps you stay focused'. Arruda ziet het 'persoonlijke mission statement' als 'het pad dat naar het succes leidt'.

shutterstock_575141029.jpg


Stephanie Vozza staaft haar story met een voorbeeld van Amanda Steinberg, de stichter van 'Dailyworth.com'. Zij wil wereldwijd vrouwen helpen welvarend te worden. In 2009 formuleerde ze haar persoonlijke missie als volgt:

'Ik wil mijn intelligentie, charisma en optimisme gebruiken om de zelfwaardering van vrouwen via het internet te bevorderen. Ik geloof dat financieel onafhankelijke vrouwen de sleutel zijn voor wereldvrede'.

Anno 2016 heeft ze meer dan één miljoen betalende 'subscribers'. Niet slecht om hier even bij stil te staan, toch?

Drie sleutels

Hier zijn drie sleutels die je inzicht bieden in het opstellen van een 'perfecte mission statement'. Zodoende zal je ook je eigen 'feel goodfactor' beter uit de verf komen. Tegelijk opent het de deur naar meer inzicht in de essentie van je product.

1. Op naar de beste praktijk 

Starten we met de precieze omlijning. Met de uitgekiende opsomming kom je dichter bij de oplossing. Bekijk dit als een 'to do', een weg die leidt naar een betere bedrijfsvoering.

  • Hou het statement beknopt en duidelijk
  • Beschrijf de kerntaken
  • Zoek de lange termijndoelstelling
  • Breng je waarde meteen onder de aandacht
  • Wijs op de belanghebbende

Tegelijk is het goed om geregeld terug te keren naar de samenvattende kernzin waarmee je bedrijf in de markt wordt gezet.

2. Perfecte missie schrijven vanuit de drie elementen

Even inspiratie zoeken bij de reeds genoemde Amerikaanse schrijver William Arruda. In zijn bestseller Ditch, Dare, Do: 3D Personal Branding for Executives biedt hij de optellende theorie van de drie elementen aan:

'The value you create + who you're creating it for + expected outcome'

Vrij vertaald:

'Welke waarde breng je aan; voor wie creëer je ze

en waar wil je met je waarde eindigen'

Wie die drie vragen kan beantwoorden, heeft de eerste stap gezet naar het eigen 'perfect mission statement'. Voeg die toe aan de vijf onderdelen van onze 'best practices' en je bent een heel eind op weg. Het eindstuk ontbreekt voorlopig, maar dat kan je dan - als ware het een puzzel - invullen door de gouden regel van de W.W.W.H.A.-techniek toe te passen. Ha? Haha? Niet lachen, want het is ernstig.

3. Pas de gouden regel toe: de W.W.W.H.A.-techniek

Hier komt ie-dus, die gouden regel.

Wat? Waarom? Wanneer? Hoe? Actie!

Klinkt goed? Klinkt vooral logisch. Om te belanden bij: waar? Waar willen we naartoe met ons verhaal. Dàt hoort de basis te vormen van de 'perfecte missie'. Het onderdeel waar het écht om draait in de vragenreeks is de 'actie'. Ondernemen betekent immers 'actie', actief aan de slag gaan. Zet die actie op vanuit de vier vragen.

  • Wat willen we?
  • Waarom kiezen we dit?
  • Wanneer vertrekken we?
  • Hoe bereiken we ons doel?

Die 'perfecte missie' helpt je bij de ontwikkeling van je visie. Ik staaf die met het voorbeeld van de kapper. Wie een kapsalon uitbaat zou zich kunnen onderscheiden door resoluut te kiezen voor het hedendaagse kapsel. Met als 'perfecte missie':
Mensen mooier maken, mensen zelfvertrouwen geven door een leuker kapsel, mensen de mooiste versie van zichzelf laten worden. Vanuit de visie: 'hoe kunnen we met aandacht voor de klant hem of haar binnen een tijdsbestek van zestig minuten er zo goed mogelijk laten uitzien.

Dan vertrekt deze kapper met een doelstelling. De vraag luidt vervolgens: maakt hij die waar? Hij zal! Op voorwaarde dat hij de juiste actie onderneemt. Ziedaar het belang van de W.W.W.H.A.-techniek

 

Bij wijze van besluit

Ga dus op zoek naar je menselijke motivatie. Topondernemers bedrijven hun perfecte missie vanuit een persoonlijk statement. Te ver gezocht? Toch angst om een beetje meewarig bekeken te worden? Dan geef ik graag deze uitsmijter mee. Al gehoord van Oprah Winfrey? Dé Oprah Winfrey? Dé Oprah Winfrey. Zij vertelde hoe het bij haar begon:

'Ik zag mijn grootmoeder kleding wassen in een ijzeren pot in de tuin. Een stemmetje in mijn hoofd zei toen dat het leven meer waard moest zijn dan dat en ik besloot om lerares te worden. Maar ik kon me niet inbeelden dat dit in mijn eigen televisieshow zou zijn'.

Zo klonk haar persoonlijk statement en het bracht haar tot de perfecte missie.

Tags: Inzichten, Ondernemer, Missie, Actie, Visie