Waarom elke ondernemer een businessplan moet opstellen

28 jun 2018 / door Carl Van de Velde

Waarom elke ondernemer een businessplan moet opstellen

Een onderneming kan niet zonder een goed businessplan. Door een ondernemingsplan op te stellen krijg je een helder beeld van je actiegebied. Het geeft richting en is een hulpmiddel om je onderneming succesvol te maken.

De meeste ondernemingen worden geboren uit een wild idee. Hoe goed dit idee ook mag zijn, het is nooit een garantie op succes. Er zijn heel wat businessaspecten die het succes van een onderneming bepalen: marketing, sales, de huidige markt, finance, strategie, medewerkers, etc. Een businessplan analyseert al deze aspecten en legt een duidelijke en haalbare strategie vast om succes te garanderen.

 

Is een businessplan verplicht?

Neen, je bent niet verplicht om een businessplan op te stellen bij de opstart van een onderneming. Toch raad ik elke ondernemer aan om een ondernemingsplan te schrijven. Trouwens, voor de oprichting van een vennootschap is een financieel plan, dat een vast onderdeel van een businessplan is, wel verplicht. Ook als je gebruik wil maken van een lening of subsidies moet je een financieel plan kunnen voorleggen.

Een ondernemingsplan gaat een stuk verder dan enkel het financiële plaatje. In dit artikel geef ik de belangrijkste redenen om een volwaardig businessplan op te stellen.

 

1. Wat, waarom en hoe bepalen

Als je start met ondernemen, moet je duidelijk weten wat je gaat doen. Door in je businessplan je activiteiten duidelijk te omschrijven, schep je meteen een klaar beeld voor jezelf. Leg ook uit waarom je precies kiest voor deze activiteiten. Waarom denk je dat er een markt is voor je producten en/of diensten? Welke marktnoden vult je onderneming in?

De WAT en WAAROM van je onderneming bepalen meteen ook HOE je gaat ondernemen.

 

2. Financiële risico’s beperken

Zoals gezegd vormt het financieel plan een belangrijk onderdeel van het businessplan. Door op voorhand een accurate financiële inschatting te maken, weet je waar je voor staat. Zo beperk je de financiële risico’s van je onderneming. Een goed financieel plan kijkt minstens twee jaar verder en geeft een antwoord op volgende vragen:

  • Hoeveel bedraagt het verwachte zakencijfer en hoe zal dit tot stand komen?
  • Hoeveel bedragen de verwachte kosten?
  • Wat is de verwachte rendabiliteit?
  • Welke en hoeveel financiering wordt er verwacht?

Financiële risico's beperken

Bij het inschatten van het verwachte zakencijfer en de verwachte kosten ben je best wat pessimistisch. Zo houd je rekening met onverwachte marktdalingen en onvoorziene kosten. En vallen de werkelijke resultaten toch beter uit, dan is dat een leuke meevaller.

 

3. Focussen op de essentiële dingen

Beginnende ondernemers zijn meestal erg enthousiast. Ze hebben heel wat ideeën en willen vaak alles tegelijk doen. Een businessplan schept een duidelijk kader en lijnt de kernactiviteiten van je onderneming af. Door het doel en de richting van je onderneming te verduidelijken, begrijp je beter wat er moet gebeuren. Zo houden je medewerkers en jijzelf zichzelf bezig met de dingen die er echt toe doen. Door te focussen op de essentie kan je de groei van je onderneming stap voor stap plannen.

 

4. Voorbereiden voor de toekomst

Ondernemingen evolueren en passen zich doorheen de jaren aan. Door de toekomstige groei en richting van je bedrijf op te nemen in je businessplan, kan je makkelijker anticiperen op markttendenzen en nieuwe innovaties. Het businessplan moet niet alleen aangeven waar je start, maar ook welke doelen je in de toekomst wil bereiken.

 

5. Investeerders aantrekken

De ontwikkeling van een businessplan toont of een onderneming het potentieel heeft om winst te boeken. Door statistieken, cijfers, feiten en plannen op te nemen, vergroot je de kans op het aantrekken van investeerders en het verzamelen van startkapitaal.

Partners aantrekken

 

6. Samenwerkers en partners aantrekken

Een businessplan kan ontworpen worden als een verkoopstool om partners aan te trekken, overeenkomsten met leveranciers vast te leggen en de juiste teamleden aan te trekken. Een overtuigend businessplan toont het potentieel van je onderneming en kan gewenste partners en samenwerkers overhalen om lid te worden van het team.

 

Conclusie

Met een businessplan onder de arm begin je met een goede voorbereiding aan je ondernemingsavontuur. Het helpt om focus te houden op de zaken die echt van belang zijn en zorg ervoor dat je cashflow overeenstemt met je verwachtingen. Daarnaast is een positief businessplan een ideale tool om je onderneming te “verkopen” bij investeerders, partners en toekomstige medewerkers.

  


 

Verder zakelijk groeien?

Wil je nog meer en efficiënter groeien? Neem dan een binnenweg naar businessverruimende inzichten en strategieën.

Ontdek onze opleidingen »

  

Tags: Inzichten, Succes, Ondernemerschap, Ondernemen