Uitstelgedrag

3 redenen waarom we dingen uitstellen

Het is eigen aan mensen dat ze dingen die moeten gehandeld worden, uitstellen en afstellen. En daar hebben we drie belangrijke redenen voor ...

“Ik doe het morgen wel.” Hoe dikwijls heb je dit zelf al gedacht of gezegd? We doen het vaker dan we denken. Denk bv. aan de volgende zaken:

 • rekeningen betalen
 • opruimen
 • hulp vragen
 • iets afronden
 • excuses aanbieden
 • overleg plegen
 • iets bijleren
 • iets loslaten
 • iemand loslaten
 • iemand toelaten

De drie belangrijkste oorzaken van ons uitstelgedrag zijn:

 1. Geen prioriteit
 2. We doen iets niet graag
 3. Angst

1. Geen prioriteit

Vaak stellen we dingen uit omdat we andere belangrijkheden aan ons hoofd hebben die onze primaire aandacht vragen. Dikwijls gebruiken we het excuus “ik heb geen tijd”. Je hebt echter evenveel tijd als eender wie in de wereld, nl. 86.400 seconden per dag. Waar jij je tijd naartoe laat gaan, kies je zelf.

Succesvolle mensen investeren hun tijd in acties en activiteiten die succes tot stand brengen. Zorg dat de kleine dingen zijn geregeld zodat je je tijd kunt investeren in activiteiten die grootse resultaten tot stand brengen.

Geef eerst aandacht aan dingen die belangrijk en dringend zijn.

Geef vervolgens aandacht aan dingen die belangrijk en niet dringend zijn.

Aan dingen die niet belangrijk en niet dringend zijn, moet je geen tijd besteden.

2. We doen iets niet graag

Sommige activiteiten vallen buiten onze natuurlijk aanleg en daarom ook dikwijls buiten ons passieveld. Als we iets niet goed kunnen, doen we het ook niet graag en stellen we het dikwijls uit.

Als je in een levenssituatie bent dat je kan en mag delegeren, stel dan de vraag: wie kan en wil dit graag doen? Indien iemand anders graag specifieke taken van je overneemt, wees hier dan erkentelijk voor en compenseer op een faire manier.

Als je nog niet kan of mag delegeren, tracht dan een expert te worden in dat waar je niet goed in bent. Ontwikkel expertise en bekwaam jezelf in de activiteit die je initieel niet graag doet, maar die je wel wederkerig moet handelen. Zo zal je op een zeker moment ook meer plezier voor deze activiteit ontwikkelen.

3. Angst

Faalangst, angst voor afwijzing en angst om iets te verliezen zijn de drie meest belangrijke angsten die mensen in uitstelgedrag brengen. Mensen willen onbewust wegblijven van pijn. Angsten duiden op een potentiële pijn en net daarom ontwijken we specifieke dingen en handelingen.

Falen en mislukken kan je beter benoemen als leerervaringen. Mensen die veel dingen doen, creëren veel leerervaringen. Mensen die veel leren, doen de dingen beter en slimmer. Mensen die de dingen beter en slimmer doen, produceren meer succesvolle resultaten.

Angst voor afwijzing is gebaseerd op hoe belangrijk jij het vindt wat anderen van je denken. Hoe meer onzeker je bent over jezelf, hoe meer waarde je hecht aan wat anderen van je denken, hoe meer angst voor afwijzing. Succesvolle mensen krijgen meer kritiek op hun pad dan sukkelaars. Succesvolle mensen zijn niet bezig met wat anderen van hun denken, hebben geen angst voor afwijzing en ondernemen meer.

Angst om iets te verliezen is ook een rem op actie bij vele mensen. Mensen doen meer om iets wat ze hebben te beschermen dan om iets extra’s te winnen. Bijvoorbeeld; iemand die al lang ongelukkig is in een relatie, maar toch in de relatie blijft, doet dat vooral omdat er iets specifiek is in relationele situatie dat de persoon niet wil opgeven. Iemand die ergens ongelukkig werkt, maar toch niet van werk verandert, blijft ongelukkig werken omdat deze persoon bepaalde zekerheden niet wil loslaten. Besef dat je alles in dit leven slechts in bruikleen hebt. Niets bezit je definitief. Zelfs je lichaam mag je tijdelijk gebruiken. De meeste dingen zijn eindig. Succesvolle mensen durven dingen loslaten om nieuwe dingen te kunnen vastpakken. Laat je angst om iets te verliezen los en pak je leven vast.

Hoe kan je uitstelgedrag overwinnen?

We zijn dus geneigd om dingen waar we geen prioriteit aan geven, dingen die we niet graag doen of dingen waar we angst voor hebben uit te stellen. Hoe overwin je nu dat uitstelgedrag? Hoe zorg je ervoor dat je de dingen niet laat liggen tot morgen, maar meteen de koe bij de hoorns vat?

Ik leerde dat de vragen die je jezelf stelt, je focus, beslissingen en handelingen bepalen.

Stel jezelf daarom de volgende zeven vragen om uitstelgedrag te overwinnen:

1. Waarom moet ik dit nu handelen?

Wat zijn vijf krachtige redenen waarom ik dit nu moet handelen? Hoe krachtiger de redenen die ik mezelf geef, hoe meer ik intrinsiek gemotiveerd ben om in de actie te stappen.

2. Wat gaat het me later kosten als ik dit nu niet handel?

Welke shit, pijn of miserie zal ik ervaren als ik nu niet in de actie stap?

3. Hoe ga ik me voelen als ik dit gehandeld heb?

Welke emoties/gevoelens zal ik ervaren als ik actie heb ondernomen? Hoe zou het voelen om een doener te zijn?

4. Wat gaat het me opleveren als ik dit succesvol gehandeld heb?

Welke persoonlijke winst zal ik ervaren als ik positief actie onderneem en slaag?

5. Wat is de potentiële leerervaring?

Wat als ik actie onderneem en het resultaat is anders dan ik had verwacht? Wat kan ik dan geleerd hebben?

6. Wat is het ergste dat me kan overkomen als ik in een extreme leerervaring kom?

Wat is het ergste waar ik door moet als de dingen in zijn meest ongewenste vorm gebeuren als ik nu actie onderneem? Is dit echt zo erg? Wat is nog veel erger?

7. Hoe kan ik dit met plezier handelen?

Hoe kan ik het proces van actie ondernemen zo leuk mogelijk maken?

Conclusie

Door dingen uit te stellen organiseer je geen succesvol en gelukkig leven. Uitstellen kost je uiteindelijk meer dan actie ondernemen.

Pak de dingen aan en wees een constructieve doener. Je leven heeft een beperkte houdbaarheidsdatum, leef nu.

Leef zoals de slogan van het meest succesvolle sportmerk: “JUST DO IT!”

Seminar bijwonen