Weegschaal

Vergroot je emotionele intelligentie in 5 stappen

Een ondernemer moet heel wat kwaliteiten bezitten. Emotionele intelligentie is er zeker één van. Met meer inzicht in de denkpatronen en emoties van mensen wordt het makkelijker om klanten te overtuigen, medewerkers te motiveren en partners enthousiast te maken. Met deze 5 stappen geef je jouw emotionele intelligentie een boost.

Succesvolle ondernemers beschikken over een hoog IQ en een gezonde dosis werkethiek maar hebben ook een hoge emotionele intelligentie (EQ). Als je de emoties van jezelf en van anderen goed kan inschatten en beheersen, is je kans op succes een stuk groter.

Het EQ heeft vijf aspecten: zelfkennis, zelfbeheersing, zelfmotivatie, empathie en sociale vaardigheden. Niet iedereen is van nature even sterk in deze componenten maar iedereen heeft de mogelijkheid om erin te groeien.

ASPECT 1: Zelfkennis

Velen denken ten onrechte dat emotionele intelligentie vooral gaat over het aanvoelen van anderen. Jezelf kennen is echter de hoeksteen van EQ. Het draait allemaal rond zelfbewustzijn en je eigen gevoelens (h)erkennen wanneer het nodig is. Beslissingen worden vaak genomen op basis van emoties. Ondernemers die zich beter bewust zijn van hun gevoelens nemen doorgaans betere beslissingen.

Enkele tips voor een hoger zelfbewustzijn:

 •  Verstop je gevoelens niet.
 •  Zet een stapje terug en denk na over het waarom van je eigen emoties.
 •  Vraag aan mensen in je omgeving welk beeld ze van jou hebben. Het leert je veel over hoe anderen jou zien.
 •  Neem feedback van anderen ter harte. Zij hebben vaak een objectiever beeld over jou.

Antoine de Saint-Exupéry wist het al: “Het is veel moeilijker een oordeel over jezelf te vellen dan over anderen maar als het lukt, heb je de ware wijsheid gevonden.”.

ASPECT 2: Zelfbeheersing

Alle emoties zijn waardevol zolang ze gepast zijn. Als ondernemer laat je jezelf best niet meeslepen door je gevoelens. Als je jouw emoties kan reguleren, heb je de situatie beter onder controle en stijgt de kans op succes. De beroemde marshmallow-test van Walter Mischel heeft aangetoond dat kinderen met een betere zelfbeheersing in hun volwassen leven, beter omgaan met stress en frustraties, een hoger gevoel voor eigenwaarde hebben en doelen effectiever najagen.

Het kunnen uitstellen van behoeftebevrediging is doorslaggevend bij het nastreven van langetermijndoelen en dus een must voor ondernemers.

Zelfbeheersing is perfect aan te leren. Deze tips helpen je op weg:

 • Analyseer je triggers. Noteer de laatste twintig keren dat je je zelfbeheersing verloor en probeer deze situaties te groeperen in drie tot vijf triggers. Vraag jezelf af waarom deze triggers een probleem zijn en wat een betere reactie zou zijn. Repeteer deze reactie.
 • Stel je eerste reactie uit. Ervaring leert dat het tweede of derde dat in je opkomt de betere reacties zijn.
 • Duw de verleiding van je af en haal de gevolgen dichtbij. Denk na over de gevolgen van je (re)acties. Oefen jezelf in als-dan denken: als ik dit doe, dan gebeurt er dat.
 • Ga constructief om met kritiek, persoonlijke aanvallen en tegenslag. Besef dat je niet perfect bent en dat anderen je hier af en toe op zullen wijzen. Maar weet ook dat je soms onterechte kritiek zal krijgen.
 • Geef aan hoe jij je voelt zonder anderen te beschuldigen. Zeg bv. “Ik voelde mij gepasseerd.” in plaats van “Jij hebt mij gepasseerd.”.

ASPECT 3: Zelfmotivatie

Gevoelens hebben een invloed op je geestelijke capaciteiten. Emoties bepalen voor een groot stuk wat je denkt en doet. Ondernemers die hoop koesteren en optimistisch denken, overwinnen gemakkelijker angst en depressies. Het geloof dat je controle hebt over de dingen in je leven, is een zaadje voor succes op persoonlijk en professioneel vlak. Als je jezelf blijvend kan motiveren, kom je in een flow terecht waardoor alles vanzelf lijkt te gaan. Dan ben je in staat tot topprestaties.

Hoe kom je in een positieve flow? Door je volledige aandacht te fixeren op één taak en eraan te werken met een meer dan normaal vermogen. Laat je niet afleiden door negatieve emoties.

ASPECT 4: Empathie

Mensen met een groot empathisch vermogen zijn goed in het (h)erkennen van de emoties van anderen. Hoe beter je jezelf kent, hoe makkelijker je anderen zal begrijpen. Als ondernemer heb je een stapje voor als je de motieven en verlangens van klanten en medewerkers juist kan inschatten. Er is een rechtstreekse verbinding tussen empathie en succes in business.

Met volgende tips vergroot je jouw empathisch vermogen:

 • Luister actief naar het verhaal van anderen. Vaak zijn we te veel met onszelf bezig. Na iedere zin die we horen, trekken we onze eigen conclusies. Deze neiging moet je onderdrukken om aandachtig te luisteren. Alleen zo ontdek je de ware emoties en verlangens van de andere.
 • Stel je oordeel uit. Mensen hebben snel een oordeel klaar, soms al op voorhand. Vooroordelen maken je blind voor de waarheid waardoor je kansen mist om echt te begrijpen wat de andere bedoelt.
 • Ga op zoek naar de boodschap achter de boodschap. Niet iedereen zegt wat hij denkt en niet iedereen denkt wat hij zegt. Als je wil inspelen op de echte emoties van een gesprekspartner moet je ook de verborgen boodschappen ontdekken. Meer verduidelijking vragen helpt om foute conclusies te trekken.
 • Leef jezelf in. Empathie gaat hand in hand met inlevingsvermogen. Zelfs als je het niet eens bent met een persoon, doe je er goed aan om jezelf in te leven in zijn denk- en voelwereld.
 • Behandel anderen zoals je zelf behandeld wil worden.

ASPECT 5: Sociale vaardigheden

Topondernemers beseffen dat ze hun omgeving kunnen beïnvloeden door de juiste signalen uit te sturen. Door gepast in te spelen op de angsten en/of verlangens van een klant, is de kans op een succesvol verkoopsgesprek groter. Door een antwoord te bieden op de motieven en interesses van medewerkers, kan je ze makkelijker motiveren. Ook bij onderhandelingen en om groepen te overtuigen, komen sociale vaardigheden goed van pas.

Seminar bijwonen